Privacy verklaring

Bijles Wijs en Kundig, gevestigd aan het Notelaarshof 19, 2560 Bevel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Notelaarshof 19, 2560 Bevel, Tel 0478 22 98 68
Ria Claessens is de Verantwoordelijke Gegevensbescherming van Bijles Wijs en Kundig. Zij is te bereiken via ria@bijleswijsenkundig.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijles Wijs en Kundig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld mondeling,
  in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Om onze bijlessen te kunnen leveren verwerkt Bijles Wijs en Kundig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 18 jaar.
Om de voortgang van onze leerlingen te kunnen monitoren maken we notities van lessen en bewaren toets uitslagen die u ons zelf geeft. Dit heeft als enige doel om het begrip van de leerling te doen toenemen in een correcte gradiënt.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@bijleswijsenkundig.be en dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Bijles Wijs en Kundig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bijles Wijs en Kundig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bijles Wijs en Kundig) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bijles Wijs en Kundig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
 • Personalia > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
 • Adres > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bijles Wijs en Kundig deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om
een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bijles Wijs en Kundig blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bijles Wijs en Kundig uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw toestemming. U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Categorie: Nieuwsbrieven
Naam: Mailchimp
Doel: Versturen van nieuwsbrieven en verjaardag mail
Gegevens: Naam, email adres en geboortedatum

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bijles Wijs en Kundig gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook pixel
Functie: Analysehulpmiddel waarmee de effectiviteit van Facebook advertenties gemeten wordt en  inzicht geeft in de acties die mensen uitvoeren op de website met als doel de advertenties te optimaliseren
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bijles Wijs en Kundig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@bijleswijsenkundig.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Bijles Wijs en Kundig verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website
 • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/ producten aankoopt

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bijles Wijs en Kundig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@bijleswijsenkundig.be