Methode

Studenten die problemen hebben met studeren, kunnen gedeblokkeerd worden. Het deblokkeren start met het vinden van de hiaten in kennis en vaardigheden. Daarna gaan we aan de slag om de kennis stapsgewijs op te bouwen.

Komt het wel eens voor dat uw kind bij zijn huiswerk of studie één of meer van de volgende signalen vertoont:

  • Is geïrriteerd
  • Is moe
  • Is verward
  • Is zenuwachtig
  • Verveelt zich in de klas
  • Heeft geen zin om naar school te gaan

Dit zijn specifieke signalen die aangeven dat een kind iets van de leerstof niet begrepen heeft. Er zijn hiaten ontstaan.

Mogelijk denkt u dat uw kind gewoon moe of een beetje verveeld is na een lange schooldag; echter is dit het resultaat van het niet kunnen begrijpen van de leerstof.

Wij zijn geschoold in het herkennen van deze signalen, zodat we exact weten hoe we bij elk van hen moeten handelen. Je zoemt in op het probleem en lost het op.

Door op deze manier te werken, kunnen vele problemen voorkomen worden of echt worden opgelost, wat resulteert in een kind wat tot zijn recht komt en weer plezier zal hebben in het leren.  Deze methode van studeren en het herkennen van deze signalen is ontwikkeld door L. Ron Hubbard.

Contacteer ons indien u meer informatie wil omtrent deze effectieve methode.